Nástenné hodiny ODISTUDIO, ručne spracované veľdielo

Nástenné hodiny ODISTUDIO, ručne spracované veľdielo

Nástenné hodiny ODISTUDIO, ručne spracované veľdielo


Čas je veličina, ktorá je pre každého jedinca dôležitá od narodenia až po smrť. Už od pradávna si naši predkovia zisťovali a zaznamenávali čas, či už z dôvodu pestovania, žatvy alebo pre lepšiu orientáciu.
Moderné prístroje – hodiny sa v mnohom líšia od tých starých zariadení na čas, avšak princíp je stále rovnaký – ukazovať čas čo najpresnejšie.

Nástenné hodiny nájdeme dnes už v každom byte, dome, reštaurácií a podobne. Veľa krát už nejde len o zobrazenie času, ale o akési dielo, dekoráciu. Nástenné hodiny majú v dnešnej dobe mnoho podôb, tvarov, materiálových a farebných možností. Hranice kladie len naša fantázia.

Nástenné hodiny ODISTUDIO, ručne spracované veľdielo
Nástenné hodiny ODISTUDIO, ručne spracované veľdielo

ODISTUDIO prináša novú kreatívnu dizajnovú kolekciu nástenných hodín a hodiniek tvorených z keramických materiálov a betónu. Každý jeden kus hodín je spracovaný, leštený a brúsený, maľovaný a lakovaný výlučne ručne. Preto každý kus ODISTUDIO nástenných hodín je originál, dielo na Vašej stene vo Vašom interiéry.